AePDS-Haryana


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 389 85 304 74 11 21.85
2 BHIWANI 469 0 469 0 0 0.00
3 CHARKI DADRI 203 0 203 0 0 0.00
4 FARIDABAD 696 0 696 0 0 0.00
5 FATEHABAD 372 0 372 0 0 0.00
6 GURUGRAM 227 0 227 0 0 0.00
7 HISAR 683 0 683 0 0 0.00
8 JHAJJAR 337 0 337 0 0 0.00
9 JIND 555 0 555 0 0 0.00
10 KAITHAL 453 0 453 0 0 0.00
11 KARNAL 691 0 691 0 0 0.00
12 KURUKSHETRA 491 0 491 0 0 0.00
13 MAHENDRAGARH 306 0 306 0 0 0.00
14 MEWAT 569 0 569 0 0 0.00
15 PALWAL 487 0 487 0 0 0.00
16 PANCHKULA 142 94 48 4 90 66.19
17 PANIPAT 526 1 525 1 0 0.19
18 REWARI 298 0 298 0 0 0.00
19 ROHTAK 295 0 295 0 0 0.00
20 SIRSA 564 0 564 0 0 0.00
21 SONIPAT 478 0 478 0 0 0.00
22 YAMUNANAGAR 618 0 618 0 0 0.00
Total 9849 180 9669 79 101