AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 374 85 289 74 11 22.72
2 BHIWANI 477 0 477 0 0 0.00
3 CHARKI DADRI 203 0 203 0 0 0.00
4 FARIDABAD 702 0 702 0 0 0.00
5 FATEHABAD 363 0 363 0 0 0.00
6 GURUGRAM 220 0 220 0 0 0.00
7 HISAR 700 0 700 0 0 0.00
8 JHAJJAR 336 0 336 0 0 0.00
9 JIND 586 0 586 0 0 0.00
10 KAITHAL 462 0 462 0 0 0.00
11 KARNAL 660 0 660 0 0 0.00
12 KURUKSHETRA 483 0 483 0 0 0.00
13 MAHENDRAGARH 310 0 310 0 0 0.00
14 MEWAT 491 0 491 0 0 0.00
15 PALWAL 443 0 443 0 0 0.00
16 PANCHKULA 139 94 45 4 90 67.62
17 PANIPAT 489 1 488 1 0 0.20
18 REWARI 285 0 285 0 0 0.00
19 ROHTAK 297 0 297 0 0 0.00
20 SIRSA 573 0 573 0 0 0.00
21 SONIPAT 462 0 462 0 0 0.00
22 YAMUNANAGAR 600 0 600 0 0 0.00
Total 9655 180 9475 79 101