AePDS-Haryana


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 383 85 298 74 11 22.19
2 BHIWANI 469 0 469 0 0 0.00
3 CHARKI DADRI 203 0 203 0 0 0.00
4 FARIDABAD 678 0 678 0 0 0.00
5 FATEHABAD 367 0 367 0 0 0.00
6 GURUGRAM 213 0 213 0 0 0.00
7 HISAR 703 0 703 0 0 0.00
8 JHAJJAR 339 0 339 0 0 0.00
9 JIND 566 0 566 0 0 0.00
10 KAITHAL 463 0 463 0 0 0.00
11 KARNAL 669 0 669 0 0 0.00
12 KURUKSHETRA 483 0 483 0 0 0.00
13 MAHENDRAGARH 310 0 310 0 0 0.00
14 MEWAT 508 0 508 0 0 0.00
15 PALWAL 436 0 436 0 0 0.00
16 PANCHKULA 139 94 45 4 90 67.62
17 PANIPAT 498 1 497 1 0 0.20
18 REWARI 283 0 283 0 0 0.00
19 ROHTAK 295 0 295 0 0 0.00
20 SIRSA 571 0 571 0 0 0.00
21 SONIPAT 465 0 465 0 0 0.00
22 YAMUNANAGAR 599 0 599 0 0 0.00
Total 9640 180 9460 79 101