AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 386 85 301 74 11 22.02
2 BHIWANI 670 0 670 0 0 0.00
3 FARIDABAD 693 0 693 0 0 0.00
4 FATEHABAD 358 0 358 0 0 0.00
5 GURUGRAM 216 0 216 0 0 0.00
6 HISAR 684 0 684 0 0 0.00
7 JHAJJAR 338 0 338 0 0 0.00
8 JIND 588 0 588 0 0 0.00
9 KAITHAL 454 0 454 0 0 0.00
10 KARNAL 644 0 644 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 478 0 478 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 310 0 310 0 0 0.00
13 MEWAT 458 0 458 0 0 0.00
14 PALWAL 420 0 420 0 0 0.00
15 PANCHKULA 134 94 40 4 90 70.14
16 PANIPAT 479 1 478 1 0 0.20
17 REWARI 297 0 297 0 0 0.00
18 ROHTAK 294 0 294 0 0 0.00
19 SIRSA 570 0 570 0 0 0.00
20 SONIPAT 462 0 462 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 594 0 594 0 0 0.00
Total 9527 180 9347 79 101