AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 382 85 297 74 11 22.25
2 BHIWANI 663 0 663 0 0 0.00
3 FARIDABAD 692 0 692 0 0 0.00
4 FATEHABAD 360 0 360 0 0 0.00
5 GURUGRAM 208 0 208 0 0 0.00
6 HISAR 679 0 679 0 0 0.00
7 JHAJJAR 336 0 336 0 0 0.00
8 JIND 581 0 581 0 0 0.00
9 KAITHAL 448 0 448 0 0 0.00
10 KARNAL 636 0 636 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 478 0 478 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 308 0 308 0 0 0.00
13 MEWAT 465 0 465 0 0 0.00
14 PALWAL 412 0 412 0 0 0.00
15 PANCHKULA 135 94 41 4 90 69.62
16 PANIPAT 480 1 479 1 0 0.20
17 REWARI 277 0 277 0 0 0.00
18 ROHTAK 283 0 283 0 0 0.00
19 SIRSA 565 0 565 0 0 0.00
20 SONIPAT 462 0 462 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 590 0 590 0 0 0.00
Total 9440 180 9260 79 101