AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 382 85 297 74 11 22.25
2 BHIWANI 664 0 664 0 0 0.00
3 FARIDABAD 690 0 690 0 0 0.00
4 FATEHABAD 360 0 360 0 0 0.00
5 GURUGRAM 208 0 208 0 0 0.00
6 HISAR 680 0 680 0 0 0.00
7 JHAJJAR 336 0 336 0 0 0.00
8 JIND 582 0 582 0 0 0.00
9 KAITHAL 449 0 449 0 0 0.00
10 KARNAL 631 0 631 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 477 0 477 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 307 0 307 0 0 0.00
13 MEWAT 459 0 459 0 0 0.00
14 PALWAL 411 0 411 0 0 0.00
15 PANCHKULA 135 94 41 4 90 69.62
16 PANIPAT 481 1 480 1 0 0.20
17 REWARI 275 0 275 0 0 0.00
18 ROHTAK 285 0 285 0 0 0.00
19 SIRSA 565 0 565 0 0 0.00
20 SONIPAT 462 0 462 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 590 0 590 0 0 0.00
Total 9429 180 9249 79 101