AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 390 85 305 74 11 21.79
2 BHIWANI 470 0 470 0 0 0.00
3 CHARKI DADRI 203 0 203 0 0 0.00
4 FARIDABAD 727 0 727 0 0 0.00
5 FATEHABAD 361 0 361 0 0 0.00
6 GURUGRAM 214 0 214 0 0 0.00
7 HISAR 699 0 699 0 0 0.00
8 JHAJJAR 338 0 338 0 0 0.00
9 JIND 592 0 592 0 0 0.00
10 KAITHAL 462 0 462 0 0 0.00
11 KARNAL 660 0 660 0 0 0.00
12 KURUKSHETRA 481 0 481 0 0 0.00
13 MAHENDRAGARH 310 0 310 0 0 0.00
14 MEWAT 483 0 483 0 0 0.00
15 PALWAL 437 0 437 0 0 0.00
16 PANCHKULA 135 94 41 4 90 69.62
17 PANIPAT 483 1 482 1 0 0.20
18 REWARI 287 0 287 0 0 0.00
19 ROHTAK 296 0 296 0 0 0.00
20 SIRSA 571 0 571 0 0 0.00
21 SONIPAT 462 0 462 0 0 0.00
22 YAMUNANAGAR 600 0 600 0 0 0.00
Total 9661 180 9481 79 101