AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 383 85 298 74 11 22.19
2 BHIWANI 668 0 668 0 0 0.00
3 FARIDABAD 667 0 667 0 0 0.00
4 FATEHABAD 357 0 357 0 0 0.00
5 GURUGRAM 213 0 213 0 0 0.00
6 HISAR 675 0 675 0 0 0.00
7 JHAJJAR 339 0 339 0 0 0.00
8 JIND 588 0 588 0 0 0.00
9 KAITHAL 453 0 453 0 0 0.00
10 KARNAL 634 0 634 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 480 0 480 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 314 0 314 0 0 0.00
13 MEWAT 454 0 454 0 0 0.00
14 PALWAL 396 0 396 0 0 0.00
15 PANCHKULA 132 94 38 4 90 71.21
16 PANIPAT 478 1 477 1 0 0.20
17 REWARI 292 0 292 0 0 0.00
18 ROHTAK 295 0 295 0 0 0.00
19 SIRSA 565 0 565 0 0 0.00
20 SONIPAT 462 0 462 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 589 0 589 0 0 0.00
Total 9434 180 9254 79 101