AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 375 85 290 74 11 22.66
2 BHIWANI 468 0 468 0 0 0.00
3 CHARKI DADRI 203 0 203 0 0 0.00
4 FARIDABAD 663 0 663 0 0 0.00
5 FATEHABAD 366 0 366 0 0 0.00
6 GURUGRAM 209 0 209 0 0 0.00
7 HISAR 673 0 673 0 0 0.00
8 JHAJJAR 335 0 335 0 0 0.00
9 JIND 572 0 572 0 0 0.00
10 KAITHAL 452 0 452 0 0 0.00
11 KARNAL 643 0 643 0 0 0.00
12 KURUKSHETRA 482 0 482 0 0 0.00
13 MAHENDRAGARH 309 0 309 0 0 0.00
14 MEWAT 480 0 480 0 0 0.00
15 PALWAL 415 0 415 0 0 0.00
16 PANCHKULA 138 94 44 4 90 68.11
17 PANIPAT 481 1 480 1 0 0.20
18 REWARI 274 0 274 0 0 0.00
19 ROHTAK 284 0 284 0 0 0.00
20 SIRSA 567 0 567 0 0 0.00
21 SONIPAT 460 0 460 0 0 0.00
22 YAMUNANAGAR 594 0 594 0 0 0.00
Total 9443 180 9263 79 101