AePDS-Haryana


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 382 85 297 74 11 22.25
2 BHIWANI 472 0 472 0 0 0.00
3 CHARKI DADRI 203 0 203 0 0 0.00
4 FARIDABAD 676 0 676 0 0 0.00
5 FATEHABAD 368 0 368 0 0 0.00
6 GURUGRAM 215 0 215 0 0 0.00
7 HISAR 705 0 705 0 0 0.00
8 JHAJJAR 338 0 338 0 0 0.00
9 JIND 568 0 568 0 0 0.00
10 KAITHAL 461 0 461 0 0 0.00
11 KARNAL 669 0 669 0 0 0.00
12 KURUKSHETRA 482 0 482 0 0 0.00
13 MAHENDRAGARH 310 0 310 0 0 0.00
14 MEWAT 503 0 503 0 0 0.00
15 PALWAL 444 0 444 0 0 0.00
16 PANCHKULA 139 94 45 4 90 67.62
17 PANIPAT 500 1 499 1 0 0.20
18 REWARI 285 0 285 0 0 0.00
19 ROHTAK 296 0 296 0 0 0.00
20 SIRSA 571 0 571 0 0 0.00
21 SONIPAT 465 0 465 0 0 0.00
22 YAMUNANAGAR 594 0 594 0 0 0.00
Total 9646 180 9466 79 101